/Files/images/metodist/novyy_risunok_10_.jpg

Завдання на 2018/2019 навчальний рік та оздоровчий період


На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства та аналізу роботи за квітень-травень 2018 року з метою підвищення якості дошкільної освіти, пріоритетними завданнями в методичній, освітній роботі на наступний 2018/2019 навчальний рік є:

 • активізувати роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку через усі види діяльності, шляхом впровадження інноваційних форм та засобів;
 • організувати роботу педагогічного колективу щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти;
 • продовжити роботу з патріотичного виховання в контексті духовного потенціалу дитини дошкільного віку за новим проектом на засадах випереджувальної освіти для сталого розвитку.

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2018/2019 навчальний рік вважається за доцільне:

 • будувати освітній процес відповідно до вимог Державного стандарту - Базового компонента дошкільної освіти;
 • здійснювати освітній процес у всіх вікових групах за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;
 • упроваджувати ідеї освіти для сталого розвитку в дошкільному закладі;
 • систематично проводити з різними категоріями працівників семінари, семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, майстер-класи, конкурси тощо на актуальні теми;
 • організувати вивчення та поширення кращого передового перспективного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку;
 • продовжити роботу як базового дошкільного закладу з питань екологічного виховання дошкільнят.

Пріоритетні завдання на літній оздоровчий період 2019 року:

 • охорона життя, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, безпека життєдіяльності;
 • удосконалення рухових навичок дітей;
 • формування екологічної компетентності дітей, виховання емоційно-доброзичливого ставлення до живої природи;
 • розвиток пізнавальних здібностей;
 • трудове виховання;
 • виховання інтересу до дослідно-експериментальної діяльності тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 220